vereniging Hunzekoor

Nog te gaan

van totaal € 200 (5%)

Dekking vinden voor de uitvoeringskosten.
Inhuur pianist e.d.

Paul Bouwman

p.bouwman@assen.nl

22479780

Bekijk alle donateurs
16-04-2018 | 12:27 Goed voorbeeld doet goed volgen!